Společnost Senium, s.r.o. vznikla v roce 2010 a od té doby funguje jako agentura pomoci v domácnostech seniorů. Jedná se především o drobný úklid, přípravu jídla, zajišťování nákupů, doprovod při procházkách, společnost v době nepřítomnosti rodinných příslušníků, dohled a další služby podle přání klientů.

Všichni naši pracovníci mají letité zkušenosti s péčí o seniory. Zajišťujeme služby i ve večerních hodinách a o víkendu. Nejsme registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jsme menší flexibilní společnost s rodinným přístupem ke klientům.

Pokud jsou naše služby tím, co by vám pomohlo lépe zvládat každodenní péči a povinnosti, kontaktujte nás na pavlickova@senium.cz

nebo na telefonním čísle +420 603 593 863 

Těšíme se na spolupráci
Monika Pavlíčková
jednatelka společnosti

Ceník služeb
agentury Senium s.r.o.

Základní služba (společnost, dohled, pomoc v domácnosti, procházka)
Pondělí – pátek 8.00 – 18.00
1 hodina –  200 Kč/hod
2-3 hodiny –  150 Kč/hod
4 a více hodin –  130 Kč/hod

Ostatní termíny (večery, víkendy, svátky)
1-3 hodiny – 200 Kč/hod
4 a více hodin v kuse – 180 Kč/hod

Další služby
Doprovod při pochůzkách – 200 Kč/hod
Úklid – 150 Kč/hod
Příplatek za nákup – 50 Kč

Samostatné zajištění pochůzek, dle typu                                                                                                                                 a časové náročnosti  – 100-200 Kč/hod

Doplňujicí informace

Při ukončení práce mezi 22.30 a 5.30 je zákazník povinen zajistit službě odvoz do místa bydliště.Agentura domácí pomoci Senium neposkytuje sociální služby dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.Pro případ újmy na zdraví nebo na majetku je agentura Senium pojištěna  u pojišťovny Kooperativa pojištěním odpovědnosti za škodu do výše 5 milionů Kč.